Podcasty


Udostępnione podcasty stanowią własność Radia Nowogard oraz producenta tychże materiałór firmy Jounalistic Services PS Ltd i mogą być odwarzane. Kopiowanie zaś i przerabianie ich bez zgody właściciela podlega przepisom prawa KRAJU, Gdzie zostały one wyprodukowane, a więc Wielkiej Brytanii, w której zapisy te zostały uregulowne W THE COPYRIGNT DESIGNS AND PATENTS 1988.